RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Micolenco Dionisie - creșterea culturilor agricole cerealiere

    Creșterea culturilor agricole cerealiere este un domeniu al agriculturi destul de important. De funcționarea corectă a acestui domeniu depinde calitatea produselor alimentare pe care zilnic le consumăm. Anume în acest domeniu Micolenco Dionisie practică activitatea de antreprenoriat începînd cu anul 2013. Deși este student la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în anul III, la secția fără frecvență, specialitatea Horticultură, Dionisie se isprăvește foarte bine cu gestionarea întregii afaceri.

   Idea de afacere a fost preluată de la tatăl acestuia, care fiind mecanic, de asemenea muncește în acest domeniu, administrînd o gospodărie țărănească cu un mini parc de mașini și utilaje agricole. Afacerea tatălui se dezvolta pe zi ce trecea. Ambiția și dorința de a obține rezultate demne de mîndria tatălui său l-au stimulat pe Dionisie în anul 2013 să înregistreze o gospodărie țărănească la primăria satului Stoicani, raionul Soroca și să ia în arendă terenuri agricole pentru cultivarea culturilor agricole cerealiere. A început afacerea cu ajutorul tatălui, se folosea nemijlocit de tehnica și utilajele acestuia. Veniturile erau prea mici și nu permiteau achiziționarea din surse proprii a tehnicii și utilajului agricol pentru a se ocupa de agricultură la o scară mai mare. Dorințele erau mari, dar resursele financiare fiind limitate.

      Pentru dezvoltarea afacerii, Dionisie a decis să acceseze un credit. Pentru a afla mai multe despre posibilitățile de a contracta un credit, Dionisie s-a adresat la o bancă din or. Soroca, unde a fost informat despre creditele IFAD V finanțarea Tinerilor Antreprenori, credit cu element de grant și cu o dobîndă la acel momen de 8,0% anual. Apreciindu-se cu investiția, Dionisie a elaborat planul de afacere și a pregătit pachetul de documente solicitat de instituția financiară. Peste circa trei luni de zile gospodăria a obținut creditul investițional IFAD V finanțarea Tinerilor Antreprenori în valoare de 300000 de lei, porțiunea de grant costituind 120000 de lei.

        Pentru accesarea creditului Micolenco Dionisie avea nevoie de gaj, ce trebuia să acopere valoarea creditului. Deoarece nu dispunea de gaj, acesta a fost oferit de tatăl său. Acest ajutor a fost binevenit în acel moment. Tînărul antreprenor spune că “este greu să te lansezi într-o afacere fără ajutorul și sprijinul părinților sau a rudelor apropiate”.

     Din sursele IFAD V pentru Tinerii Antreprenori gospodăria a procurat o stropitoare SLV 2000, un încărcător pentru cereale, tăvăluge și o grapă cu discuri.

         Procurarea acestor utilaje agricole l-au ajutat să efectueze lucrările agricole mecanizate în termeni restrînși, micșorarea sinecostului producției agricole și oferirea de servicii agricole mecanizate persoanelor fizice și juridice din localitate. Ca urmare a procurării echipamentului agricol, prelucrarea celor 15 hectare de terenuri agricole aflate în gestiunea gospodăriei s-a dovedit a fi mult mai ușoară și cu implicarea minimală a factorului uman. Pe terenurile agricole din gestiune, gospodăria cultivă culturi agricole cerealiere. Producția este comercializată direct din depozitele gospodăriei persoanelor fizice sau intermediarilor. În anul precedent gospodăria a comercializat toată producția de floarea soarelui unei fabrici producătoare de ulei din municipiul Bălți.

      Anual gospodăria achită în bugetul public local circa 5000 de lei, înregistrînd anual venituri de circa 150 000 – 200 000 de lei, venituri reinvestite în afacere. În cadrul gospodăriei sunt angajate trei persoane care sunt remunerate cu căte 3000 de lei lunar. În fiecare an gospodăria apelează la angajări sezoniere de 10-15 persoane. Volumul total al investiției în cadrul afacerii constituie circa 500 000 lei.

     Pe viitor tînărul antreprenor dorește să se integreze și în alte proiecte interesante, care i-ar da posibilitatea de a dezvolta afacerea. În cadrul Proiectului IFAD V, Dionisie a urmat cursuri de inițiere și dezvoltare a afecerilor în agricultură, precum și cursuri de management financiar, cursuri  care l-au ajutat să înțeleagă contabilitatea întrepriderii și să-și perfecționeze abilitățile de administrare a afacerii.

   În această afacere se muncește permanent. În momentele grele de administrare a afacerii, tatăl îl ajută cu sfaturi și idei. Fără asistența unui specialist bun și muncă asiduă, nu este ușor să te menții pe piața existentă. Pentru Dionisie este importantă părerea sătenilor față de serviciile și produsele agricole oferite de gospodărie. Sătenii sunt foarte bucuroși că pot beneficia de produse agricole și servicii agricole mecanizate la prețuri accesibile și de calitate.

     Tînărul antreprenor este sigur că afacerea pe care o administrează va fi una de succes, deoarece Republica Moldova este o țară agrară cu pămînturi mănoase, iar oamenii știu să-l lucreze și să-l îngrijească. De asemenea, Dionisie speră că și condițiile climaterice vor fi bune, iar agricultorii se vor bucura de recolte pe măsură.


<<< Inapoi la lista

Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)