RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Granturi pentru reabilitarea/înființarea plantațiilor agrosilvice, fâșiilor forestiere de protecție în jurul terenurilor agricole și bazinelor de apă

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programul de adaptare pentru micii Producători (PAMF) și implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală va fi oferit suport investiţional pentru susţinerea activităţilor de restaurare sau înființare a perdelelor/fâșiilor forestiere de protecție a terenurilor agricole, bazinelor şi rezervoarelor de apă. Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea producţiei agricole, dar şi a factorilor de mediu la nivelul fermei/întreprinderii, aducând avantaje economice, sociale şi de mediu.

Valoarea granturilor

În cadrul proiectului, UCIP-IFAD va acorda următoarele granturi de finanțare:

 1. Pentru lucrări de reabilitare a plantațiilor agrosilvice, perdelelor/fâşiilor existente de protecţie a terenurilor agricole, și bazinelor de apă, suma grantului va fi de până la 1 300 USD/ha, unde suprafaţa propusă spre reabilitare nu va depăşi 10 ha;
 2. Pentru înfiinţarea plantaţiilor noi de plantații agrosilvice,  perdele/fâșii forestiere de protecție a terenurilor agricole şi bazinele/rezervoarele de apă, suma grantului va fi de până la 3000 USD/ha.  Suprafaţa maximă plantată pentru un beneficiar nu va depăși 10 ha. 

Notă: Granturile menționate la puctele 1) și 2) vor fi acordate în baza proiectelor de execuție privind reabilitarea sau înființarea fâșiilor forestiere de protecție, elaborate de o instituție abilitată, selectată de UCIP-IFAD.  

 Beneficiarii eligibili

a) Reabilitarea perdelelor/fâşiilor forestiere - Beneficiari ai granturilor mici pentru reabilitarea perdelelor/fâşiilor forestiere pot fi Autorităţile Publice Locale (APL) sau entităţi/întreprinderi private din toate regiunile R. Moldova, care au în posesie perdele forestiere ce necesită măsuri de reabilitare. La fel, sunt eligibile pentru finanţare şi institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agrare, staţiile de cercetări tehnice şi didactice, care aparțin totalmente statului, cât şi întreprinderile înregistrate în Chişinău sau Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală;

b) Înfiinţarea perdelelor/fâşiilor forestiere  - Pentru crearea plantaţiilor noi de perdele/fâșii forestiere de protecţie vor fi eligibile  întreprinderile agricole, întreprinderile de stat şi APL-urile din toate regiunile din R. Moldova, care intenţionează să planteze noi fâşii de protecţie. Întreprinderile şi instituţiile înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care deţin terenuri agricole şi desfăşoară activităţi în zona rurală, la fel sunt eligibile pentru finanțare la această categorie de grant.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiari

a) Pentru primării (APL):

 1. Să fie amplasate şi să desfăşoare activitate în zona rurală, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 2. Să dețină în proprietate perdele/fâșii forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 3. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 4. Să posede un acord/contract cu structurile regionale ale Agenţiei „Moldsilva” privind serviciile de întreținere a perdelelor forestiere de protecție pentru următorii 3 ani (în dependență de specii), sau să confirme faptul că dispune de personal (în domeniul agronomiei), care va asigura o întreținere și îngrijire calificată a plantelor plantate;
 5. În cazul, când localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte;  
 6. Să dețină Proiect de execuție (PE), elaborat de o instituție abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD, cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare a perdelelor forestiere de protecție (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

b) Pentru întreprinderile agricole:

 1. Să fie unităţi economice, sau persoane fizice (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale), care posedă certificat de înregistrare,  dețin o activitate agricolă în zona rurală a R. Moldova. Sunt eligibile pentru finanţare şi entităţile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți, dar care au teren agricol şi desfăşoară activitate în zonele rurale;
 2. Institutele de cercetări, universităţile şi colegiile agricole, instituţiile tehnico-didactice de cercetare care aparţin totalmente statului, sunt entităţi legale, deţin certificate de înregistrare a instituţiei;
 3. Să dețină în proprietate perdele/ fâșii forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau să intenționeze să înființeze altele noi;
 4. Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total al serviciilor de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 5. Să posede documente, care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendează (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdelele/fâșiile forestiere de protecție, care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele forestiere noi;
 6. Să dețină Proiect de execuție(RE) avizat de o instituţie abilitată în acest sens, selectată de UCIP-IFAD cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare (PE se elaborează după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

Notă: Crearea plantațiilor forestiere pe terenuri agricole cu fertilitate naturală care depășește 60 de puncte, este interzisă de prevederile Codului funciar (art. 83).

Tipul de investiţii eligibile

Perdelele/Fâşiile de protecţie reprezintă o plantaţie, care de regulă este alcătuită din unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști plantaţi în aşa fel încât să ofere adăpost împotriva vântului şi să protejeze solul de eroziune. Fâşiile de protecţie pot îmbunătăţi microclima în zona protejată prin diminuarea evaporării umidităţii din sol şi plante şi pot oferi un şir de alte produse utile cum ar fi lemne de foc, fructe, furaje, fibre și mulci vegetali. 

UCIP-IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru următoarele tipuri de activități:

 1. Fâșii de protecție;
 2. Zone tampon riverane;
 3. Plantații agrosilvice.

Metodele de plată/rambursarea cheltuielilor

În cadrul activităților de reabilitare/înființare a fâșiilor forestiere de protecție, UCIP-IFAD oferă două tipuri de finanțare:

 • Rambursarea cheltuielilor post-investiție
 • Pre-investiții la efectuarea lucrărilor contractate de UCIP-IFAD

Procedura de aplicare la concurs

 • Proiectul de Reziliență Rurală va fi implementat în perioada anilor 2018-2023.
 • Cererile de finanțare vor fi primite pe întreg parcursul anului în baza principiului „primul venit –primul servit” .

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concursul privind obţinerea granturilor pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere de protecţie în etapa iniţială cât şi în etapa finală a procedurii de participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

 • Setul de documente pentru etapa de pre-calificare;
 • Setul de documente pentru etapa de calificare.

Notă:În cazul, când beneficiarul are deja un Proiect de reabilitare a fâșiilor de protecție sau a întreprins deja aceste lucrări, solicitantul va trebui să parcurgă etapa de pre-calificare şi calificare în scopul primirii acceptului pentru rambursarea cheltuielilor.

Pentru mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate și condițiile de aplicare Vă rugăm să accesați: 

 Termeni de referință
Anexe 

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se depune pe parcursul anului la adresa UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1312.

La etapa de recepționare dosarele de aplicare complete vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md  sau marcela.vatamaniuc@ucipifad.md


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)