RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Procedura de Creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condiţiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităţilor finanţate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de graţie, etc.

                     Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru IMM

                 Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru tineri antreprenori  

                 Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru membrii AEÎ


Pasul 2.

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implimentarea Programului IFAD VI pentru a aplica la contractarea creditului.

Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.

Lista instituţiilor financiare participante


Pasul 3.

Solicitantul de credit pregăteşte dosarul conform cerinţelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.


Pasul 4.

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistenţa companiilor de consultanţă acreditate de UCIP-IFAD sau în mod individual. Pentru tinerii antreprenori, UCIP-IFAD acoperă parţial costurile acestei activităţi doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanţă acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conţină informaţia necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP-IFAD (conform modelului).

 Model plan de afaceri

Lista companiilor de consultanţă acreditate pentru elaborarea planurilor de afaceri

Costul serviciilor de elaborare a business-planurilor


Pasul 5.

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP-IFAD pentru resurse.


Pasul 6.

UCIP-IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.


Pasul 7.

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.

 

***IMPORTANT***

Tinerii antreprenori solicitanți de credit pot aplica la instruire de pre-finanțare privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, administrarea unei afaceri, accesarea unui credit bancar, etc. Pentru a beneficia de instruire în cadrul Programului, solicitantul va completa formularul care va fi transmis către UCIP-IFAD prin e-mail: office@ifad.md sau fax: 022 87-16-59.

UCIP-IFAD va cumula cererile și va anunța solicitantul prin mesaj sau telefon despre data instruirii.

 Formular de aplicare instruire pre-finanțare


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)