RO RU EN
 
Despre UCIP-IFAD Programe Servicii Noutăţi Achiziții Istorii de succes Posturi vacante Inovaţii în Agricultură Contacte

Creditarea Micro-Antreprenorilor

Condiţiie şi termenii de acordare a creditelor pentru membrii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) în cadrul Programului IFAD VI

 

Beneficiari

Membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut, micii antreprenori din mediul rural, care intenţionează să dezvolte o afacere, agricolă şi /sau neagricolă, generatoare de venituri.

 

Suma creditului

100 000 lei moldoveneşti, ceea ce va reprezenta 85% din suma creditului solicitat.

 

Contribuţia beneficiarului

minimum 10% din valoarea totală a investiţiei (mijloace băneşti şi/sau bunuri materiale)

 

Contribuţia instituţiei financiare

15% din suma creditului solicitata.

 

Termenul creditului

≤36 luni

 

Perioada de graţie pentru credit

≤12 luni

 

Rata dobânzii

Rata dobânzii este flotantă, revizuită în funcţie de fluctuaţia ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Activităţi eligibile

Programul va finanţa dezvoltarea oricăror activităţi legale rurale, generatoare de venit, atît agricole, cît şi ne-agricole, cu excepţia:

  • refinanţarea datoriilor existente;
  • plata impozitelor și taxelor;
  • procurarea sau arenda pământului și a imobilului;
  • construcţia caselor de locuit;
  • producerea și comercializare băuturilor alcoolice;
  • jocuri de noroc, case de agrement, baruri etc;
  • procurarea pesticidelor.

 

Mijloacele creditului vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe.

La cererea de finanțare va fi prezentat documentul în baza căruia este procurat bunul (contract de vînzare-cumpărare/cont de paltă sau declaraţia beneficiarului privind utilizarea creditului).

Mijloacele sunt alocate membrilor AEÎ prin intermediul organizațiilor de microfinanțare selectate şi direcţionate prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut.


Contacte UCIP-IFAD:

Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Programul de lucru: 08.00-17.00

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)