RO RU EN
 
About CPIU-IFAD Programs Services News Procurement Success stories Vacancies Innovations in Agriculture Contacts

Procedura de creditare

Pasul 1

Solicitantul de credit studiază condiţiile şi termenii de acordare a creditelor din cadrul Programului: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor şi a activităţilor finanţate, suma maximă a creditului, termenii creditului, perioada de graţie, etc.

                     Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru IMM

                 Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru tineri antreprenori  

                        Condiţii generale şi termenii de acordare a creditelor pentru membrii AEÎ


Pasul 2.

Solicitantul se adresează la una din băncile participante la implimentarea Programului IFAD VI pentru a aplica la contractarea creditului.

Banca va face o analiză preliminară asupra eligibilității acestuia și va consulta potențialul beneficiar despre documentele necesare de a fi prezentate pentru dosarul de credit.

Lista instituţiilor financiare participante


Pasul 3.

Solicitantul de credit pregăteşte dosarul conform cerinţelor băncii. Lista de documente incluse în dosar este solicitată de la bancă.


Pasul 4.

Solicitantul de credit elaborează planul de afaceri cu asistenţa companiilor de consultanţă acreditate de UCIP-IFAD sau în mod individual. Pentru tinerii antreprenori, UCIP-IFAD acoperă parţial costurile acestei activităţi doar în cazul elaborării planului de afaceri de către companiile de consultanţă acreditate. În cazul elaborării planului de afaceri în mod individual, acesta trebuie să conţină informaţia necesară pentru evaluarea dosarului de către banca comercială şi UCIP-IFAD (conform modelului).

 Model plan de afaceri

Serviciile de suport la elaborarea planului de afaceri sunt acordate tinerilor antreprenori ce vor solicita asistenţă prin intermediul companiilor de prestări servicii acreditate de către UCIP-IFAD (conform listei).
 
Costul unui plan de afaceri este de 300 USD.
 
UCIP- IFAD va acoperi în mărime de 50 % costul planului de afaceri, doar daca tînărul antreprenor va beneficia de credit în cadrul Programului Rural de Reziliență-Economico Climatică Incluzivă (IFAD VI).

Costul serviciilor de elaborare a business-planurilor


Pasul 5.

Solicitantul de credit prezintă dosarul la Bancă. Banca evaluează dosarul solicitantului de credit şi, dacă toate condițiile sunt respectate, aprobă cererea pentru finanțare și apelează la UCIP-IFAD pentru resurse.


Pasul 6.

UCIP-IFAD examinează dosarul şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile Programului IFAD, debursează resursele către bancă.


Pasul 7.

Banca debursează resursele către solicitantul de credit.

 

***IMPORTANT***

Tinerii antreprenori solicitanți de credit pot aplica la instruire de pre-finanțare privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, administrarea unei afaceri, accesarea unui credit bancar, etc. 

Pentru înregistrarea la seminarele de instruire vă rugăm să completați formularul de aplicare accesând acest LINK

UCIP-IFAD va cumula cererile și va anunța solicitantul prin mesaj sau telefon despre data instruirii.


Contacts UCIP-IFAD:

Republic of Moldova, MD-2004 mun. Chişinău,
bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303


Tel.: (+373 22) 22 50 46; 21 00 56
Fax:
(+373 22) 87 16 59
Email:

Useful Info
Developed by IT CONCEPT 2012 (c)